Salivary ELISA Kits jsou snadno použitelné, neinvazivní testovací soupravy určené k měření volné (nevázané) frakce steroidů. Tyto testy umožňují jednoduché a uživatelsky přívětivé měření hormonálních profilů se spolehlivým měřením steroidů ve vzorcích slin bez další předběžné léčby.

Salivary ELISA Assays include:

  • DHEA ELISA Kit
  • Cortisol ELISA Kit
  • Estradiol ELISA Kit
  • Testosterone ELISA Kit
  • Progesterone ELISA Kit
  • Hepcidin ELISA Kit

more