PRINCIPLE

Tato rychlá souprava využívá k detekci antigenu SARS-CoV-2 N fluorescenční imunochromatografickou metodu. Vzorek, který se má testovat, se aplikuje na okénko pro vzorek na testovací kazetě.

N-antigen SARS-CoV-2 ve vzorku tvoří komplex s protilátkou značenou fluorescenčními mikrokuličkami. Tento komplex migruje podél membrány a dosáhne testovací oblasti (linie T), na kterou je aplikována druhá protilátka proti SARS-CoV-2 N-antigenu. Nenavázané fluorescenční mikrosféry migrují podél membrány do kontrolní oblasti (linie C) a jsou vázány anti-body kontrolní oblasti. Výsledek testu v testovacím okénku se zviditelní pomocí UV lampy s vlnovou délkou 365 nm. Pokud fluoreskují jak linie T, tak linie C, je výsledek testu pozitivní na SARS-CoV-2 N-antigen; pokud fluoreskuje pouze linie C a není viditelná žádná linie T, je výsledek testu negativní na SARS-CoV-2 N-antigen. Pokud není viditelná žádná linie C, je výsledek testu neplatný a vzorek musí být znovu otestován novou testovací kazetou.