Snibe představil MAGLUMI® SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody

Test MAGLUMI® SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody je k dispozici pod značkou CE, zbrusu nové řešení podporující velkoobjemové testování SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody.

Nákladově efektivní a rozsáhlé řešení pro neutralizaci protilátek – důležitý nástroj hodnocení účinnosti vakcíny na COVID-19.

100% pozitivní souhlas se zlatým standardem Test neutralizace virů (VNT) zajišťuje přesné výsledky.

Mezi další testovací řešení COVID-19 přicházející na trh patří MAGLUMI® SARS-CoV-2 Ag (CLIA) a Molecision SARS-CoV-2, Flu & RSV RT-PCR Assay.

Snibe obdržel označení CE pro MAGLUMI® SARS-CoV-2 S-RBD IgG, zcela nové řešení pro hodnocení imunity pacientů s COVID-19.

Test s názvem MAGLUMI® SARS-CoV-2 S-RBD IgG je navržen pro kvantitativní detekci protilátek na doménu vázající receptor na protein S, o které se předpokládá, že neutralizuje koronavirus, což naznačuje, že může být účinné opatření k hodnocení imunity ve srovnání s protilátkami namířenými proti jiným proteinům SARS-CoV-2.

Soupravy MAGLUMI® SARS-CoV-2 S-RBD IgG mají 99,6% specificitu a 100% senzitivitu 15 dní po nástupu symptomu pro COVID-19, což může poskytnout přesnější a rozumnější výsledky do 30 minut s POUZE 10 μL objemem vzorku. Díky silné korelaci s neutralizujícími protilátkami může být koncentrace IgG S-RBD účinnou pomocí pro klinické lékaře při lepší klinické diagnostice a léčbě.