The ViraStripe® ViraStripe® je imunoblot založený na enzymovém imunotestu ve formátu linie / proužek, který nese vysoce purifikované specifické antigeny. Je vhodný pro kvalitativní detekci protilátek proti specifickým antigenům v lidském séru. Během kroku inkubace v séru se specifické protilátky vážou na imobilizované antigeny na testovacím proužku. Během konjugované reakce se AP-konjugát váže na komplex antigen-protilátka. Alkalická fosfatáza převádí chromogen / substrát, a tak obarví komplex antigen-protilátka na testovacím proužku fialově. Promývací postupy následující po inkubačních krocích séra, konjugátu a chromogenu / substrátu odstraní nenavázané protilátky a činidla. Zelená dělicí čára rozděluje testovací proužek na kontrolní část a analytickou část. Kontrolní část obsahuje pás kontroly negativní kontroly, kontrolu séra, tři kontroly konjugátu (IgG, IgA, IgM) a cut-off kontrolu more