Fertility and Pregnancy
ELISAs:
Progesterone HS Saliva
Estrone Saliva
PLGF

Chemiluminescence Immunoassays:

17 OH-Progesterone
3 alpha Diol G
DHEA-S
Estradiol
Estrone
Free Testosterone
Progesterone
Prolactin
PLGF (Placenta Growth Factor) je nový marker pro preeklampsii. Angiogeneze a vaskulární transformace jsou důležitými procesy v normálním vývoji placenty. Abnormální angiogeneze a vaskulární transformace jsou považovány za jeden z hlavních důvodů preeklamptického těhotenství a intrauterinní růstový faktor (PLGF), člen skupinyVEGF, je produkován hlavně placentou a je silným angiogenním faktorem. Rozpustná tyrosin kináza-1 podobná fms se považuje za látku, která má antiangiogenní vlastnosti. Nyní je k dispozici nová souprava PLGF-ELISA pro rutinní diagnostiku, která nabízí nové možnosti v predikci preeklampsie.

PLGF ELISA umožňuje včasné zjištění (15. týden těhotenství) vývojových rizikových faktorů preeklampsie, a je proto důležitým novým nástrojem v ochraně zdraví matky a dítěte. more